Ale! Kino20 lutego


22 lutego


22 lutego - 11 marca

Teatr4 marca 2018


28 kwietnia 2018

Zespół folklorystyczny „Libiążanki”

Koło Gospodyń Wiejskich W Libiążu powstało w 1945 r., natomiast Zespół Śpiewaczy „Libiążanki” został powołany w 1980 r. Członkinie zespołu czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy, powiatu i województwa. Biorą udział w różnego rodzaju przeglądach i konkursach o randze powiatowej, a także i wojewódzkiej. Dwa razy w nagrodę występowały w Polanicy Zdroju. Są laureatkami wielu nagród i wyróżnień w konkursach śpiewaczych, obrzędowych i na potrawy regionalne. W lipcu 2011 r. miały okazję występu w Sejmie. Na repertuar zespołu składają się piosenki ludowe i okolicznościowe, obrzędy i scenki okolicznościowe. W zespole śpiewa 20 śpiewaczek pod okiem instruktora. KGW działa przy Libiąskim Centrum Kultury.
Kierownikiem zespołu i przewodniczącą koła od 2002 r. jest Pani Helena Marchewka.
Spotkania zespołu odbywają się
w poniedziałki w godz. 1600 – 2000  w Libiąskim Centrum Kultury.

Archiwa

Kurier Libiąski


Nr 95

Harmonogramy Imprez

Archiwum