Ale! Kino14, 15 grudnia


14, 15, 16 grudnia

Teatr19 stycznia


10 lutego 2019

Sekcja muzyczna „Canticorianie”

To grupa chóralna, na repertuar której składają się zarówno utwory religijne, muzyka rozrywkowa jak i muzyka klasyczna. Spotkania odbywają się w każdą środę w godz. 1900 – 2100 w sali spotkań artystycznych „Nisza” w Libiąskim Centrum Kultury. Dyrygentem grupy jest Piotr Ciuła. Do wstąpienia w szeregi „Canticorian” zapraszamy w dowolnym momencie osoby w każdym wieku!

 Próby w LCK w środy w godz. 18.30 – 21.00

Archiwa

Wkrótce

Kurier Libiąski


Nr 105

Archiwum