Ale! Kino10 - 30 listopada


24 - 26 listopada

Teatr9 grudnia


11 lutego 2018

Sekcja muzyczna „Canticorianie”

To grupa chóralna, na repertuar której składają się zarówno utwory religijne, muzyka rozrywkowa jak i muzyka klasyczna. Spotkania odbywają się w każdą środę w godz. 1900 – 2100 w sali spotkań artystycznych „Nisza” w Libiąskim Centrum Kultury. Dyrygentem grupy jest Piotr Ciuła. Do wstąpienia w szeregi „Canticorian” zapraszamy w dowolnym momencie osoby w każdym wieku!

 Próby w LCK w środy w godz. 18.30 – 21.00

ArchiwaWykłady:

22 listopada

Kurier Libiąski


Nr 92

Archiwum