Ale! Kino20-22 października


20-22 października

Teatr20 listopada 2017

Polecamy28 października

Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

Libiąskie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie oferty kulturalnej Libiąskiego Centrum Kultury poprzez podniesienie standardów infrastruktury oraz zakup wyposażenia” o wartości   1 035 103,73 zł.
Dofinansowanie w wysokości 423 217,32 zł pozwoli na zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego do sali widowiskowej oraz modernizację części pomieszczeń budynku. W ramach zadania wykonany zostanie remont sali baletowej, garderób wraz  z sanitariatami i korytarzem, pomieszczeń biurowych na piętrze. Uruchomiona zostanie również klubokawiarnia NISZA. Efektem końcowym prowadzonych prac będzie stworzenie obiektu o niebanalnym charakterze, funkcjonalnego i przyjaznego odbiorcom w różnym wieku, wyposażonego w urządzenia i instalacje umożliwiające komfortowe korzystanie z usług oferowanych przez LCK. Inwestycja realizowana będzie w latach 2016-2018.

Archiwa

Kurier Libiąski


Nr 91

Archiwum