Ale! Kino20-22 października


20-22 października

Teatr20 listopada 2017

Polecamy28 października

„Burza” dla gimnazjalistów

poland icLibiąskie Centrum Kultury zorganizowało 25 września br. wykład historyczny dotyczący operacji wojskowej „Burza” podjętej przez oddziały Armii Krajowej w 1944 r.
Z racji remontu sali widowiskowej LCK spotkanie odbyło się w gościnnych murach Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu. Wykład zatytułowany „Burza 1944 – ostatnia walka o wolną Polskę”, adresowany do libiąskich gimnazjalistów poprowadził dr Marcin Chorązki – pracownik krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
– Oddziały Armii Krajowej walczyły u boku Armii Czerwonej. Początkowo panowały przyjazne relacje. Po wygranych potyczkach z Niemcami dowództwo polskich oddziałów aresztowano i zsyłano do łagrów. Polscy żołnierze zostawali natomiast rozbrajani i wcielani w szeregi oddziałów całkowicie podległej sowietom armii i Zygmunta Berlinga – tłumaczył prelegent. Tematykę spotkania wzbogaciła ponadto wystawa pt. „Burza. Armia Krajowa w 1944 roku”.

1

3

5

Archiwa

Kurier Libiąski


Nr 91

Archiwum