Ale! Kino14 grudnia - 4 stycznia


31 grudnia

Teatr13 stycznia 2018


11 lutego 2018

„Burza” dla gimnazjalistów

poland icLibiąskie Centrum Kultury zorganizowało 25 września br. wykład historyczny dotyczący operacji wojskowej „Burza” podjętej przez oddziały Armii Krajowej w 1944 r.
Z racji remontu sali widowiskowej LCK spotkanie odbyło się w gościnnych murach Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu. Wykład zatytułowany „Burza 1944 – ostatnia walka o wolną Polskę”, adresowany do libiąskich gimnazjalistów poprowadził dr Marcin Chorązki – pracownik krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
– Oddziały Armii Krajowej walczyły u boku Armii Czerwonej. Początkowo panowały przyjazne relacje. Po wygranych potyczkach z Niemcami dowództwo polskich oddziałów aresztowano i zsyłano do łagrów. Polscy żołnierze zostawali natomiast rozbrajani i wcielani w szeregi oddziałów całkowicie podległej sowietom armii i Zygmunta Berlinga – tłumaczył prelegent. Tematykę spotkania wzbogaciła ponadto wystawa pt. „Burza. Armia Krajowa w 1944 roku”.

1

3

5

Archiwa

Kurier Libiąski


Nr 93

Archiwum