Ale! Kino29, 30 września
5, 6, 7 października


28-30 września

Teatr20 października

PolecamyDzień dawcy szpiku


Kurs samoobrony

Sobowtór Piłsudskiego – wygraj nawet 800 zł!!

Libiąskie Centrum Kultury zaprasza osoby pełnoletnie do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym na sobowtóra Józefa Piłsudskiego.
Celem konkursu jest m.in. popularyzacja postaci Marszałka Józefa Piłsudskiego, promocja idei niepodległości Polski w wymiarze artystycznym i ludycznym; upowszechnianie niekonwencjonalnych form kontaktu z historią; kształtowanie postawy szacunku i wdzięczności wobec przodków za walkę o odzyskanie niepodległości. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, których fotograficzne wizerunki utrwalone będą na pracach konkursowych; a także autorzy fotografii (autorem może być osoba, której wizerunek przedstawia praca konkursowa lub inna osoba, o ile zgłosi swój udział). Prace są oceniane w następujących kategoriach:
I Sobowtór Józefa Piłsudskiego (oceniany jest stopień podobieństwa fotograficznego wizerunku uczestnika do wizerunku Józefa Piłsudskiego)
II Fotografia Sobowtóra Józefa Piłsudskiego (oceniane są walory artystyczne pracy konkursowej)
Szczegółowy regulamin konkursu
Kontakt w sprawach merytorycznych konkursu pod nr tel. 500 263 274.

Archiwa

Wkrótce

Kurier Libiąski


Nr 102

Archiwum