Ale! Kino12-23 października

Teatr18 listopada


9 grudnia

PolecamyKurs samoobrony

Wystawa „Dla Ciebie Polsko. W stulecie czynu legionowego”

W związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę Libiąskie Centrum Kultury zaprasza na wystawę „Dla Ciebie Polsko. W stulecie czynu legionowego”.
Cześć plenerową ekspozycji można oglądać na skwerze przy ul. 1 Maja, a wewnętrzną – w siedzibie LCK.
Wystawa będzie eksponowana do 7 maja.

Archiwa

Wkrótce

Kurier Libiąski


Nr 103

Archiwum